Ara
Whatsapp

Şirket Danışmanlığı

image
Şirket Danışmanlığı

Şirket Danışmanlığı

 

Şirket Danışmanlığı

 

PsikoTerap-İST İstanbul’un Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Psikoterap-İST, 2015 yılından bu yana bireysel yaşamın neredeyse merkezinde olan iş yaşamında çalışanların motivasyonunu arttırmak, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamının oluşumunu desteklemek, yenilikler ve girişimler için çalışanları cesaretlendirmek amacıyla hem bireysel hem de gruplara kapsamlı içerikte danışmanlık sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlamak adına çalışmalarımız çeşitli amaçlara hizmet etmektedir.

 

KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ

Organizasyonların, kurumların veya şirketlerin psikolojinin alanına giren danışmanlık ihtiyaçları oldukça çeşitlidir. İletişim problemleri, delegasyon zorlukları, takım ruhunun oluşamaması, motivasyon, uyumlu ve verimli çalışma ortamının oluşturulmasını desteklemek, yenilikler ve gelişmeler için cesaretlendirmelerde bulunmak, yüksek turnover, kurum kültürünün olumsuzluğu, organizasyonel adalet, örgüt bağlılığı gibi birçok sorun psikolojik danışmanın içeriğini oluşturmaktadır. Endüstriyel psikoloji çeşitli yöntemler kullanarak insanları ve kurumları daha etkin ve daha mutlu hale getirmenin yollarını araştırır. Bu sayede hem kurumların önündeki engelleri ve çatışmaları kaldırmayı hem de çalışanların daha mutlu bir ortamda yüksek ve sürdürülebilir performans sergileyebilmesini amaçlar.

 

KURUMLARA NASIL MÜDAHALE EDİYORUZ?

Kurumlara psikolojik müdahaleler değerlendirme ile başlar. Bu aşamada çeşitli testler, mülakatlar, gözlemler, fokus gruplar kullanılarak organizasyonun yapısı hakkında çeşitli seviyelerde bilgi toplanır. Bu süreçte kurumun ve insanların mutluluğu ve performansını bozan unsurlar saptanır ve raporlanır. Bunu kurum içinden bir yapının yapması objektif olamayacağı için dışarıdan danışmanlık hizmeti almak en doğru yöntemdir. Toplanan bilgiler ışığında sorunun sebebine dair bir tanı konur ve organizasyonun ilgili yetkilileriyle uygun çözüm yolları belirlenir. Bu aşamadan sonra sorunu aşabilmeleri için kurumlara çeşitli destekler verilir. Bu destekler arasında stratejik danışmanlık, eğitim koçluk gibi hizmetler bulunabilir.

 

KURUMSAL EĞİTİM ve ÇALIŞMALARIMIZ

Uyum ve İletişim:

-Çalışanların iletişim becerilerine destek olmak

-Çalışanlar arasındaki iletişim sorunlarına yardımcı olmak

-Çalışanlar arasında uyum için uygun ortamı hazırlamak

-Bu amaçla çeşitli eğitim ve seminerler organize etmek

-Dinamik grup çalışmaları ile etkili iletişimi desteklemek

Motivasyon:

-Bireylerin iş yaşamı ve iş arkadaşları ile ilgili sorunlarına çözüm için danışmanlık desteği sunmak -Huzurlu bir çalışma ortamını desteklemek

-Yapılan iş ve etkinlikler için motivasyonu düşüren engelleri ortadan kaldırmak

-Verimli bir iş için çalışanların şahsi problemlerinin çözümüne destek olmak

Kurumsal Dinamizm:

-Çalışanları yenilikler konusunda teşvik etmek

-Girişimde bulunmaları için cesaretlendirmek

-Orijinal ve özgün olmaları konusunda desteklemek

-Gelişen ve değişen kurum kültürlerini yakından tanımalarını teşvik etmek

-Kaybolan değil yaşayan iş yaşamına adaptasyonu sağlamak

Kurum İçinde Stresin Ele Alınması:

-İş yaşamında stresin önemi ve kurumiçi etkileri

-Strese neden olan ve stresi arttıran faktörler

- Örgüt içerisinde stres ile başa çıkma yolları ve buna yönelik uygulamalar

Performans Değerlendirmesi:

-Kişilik Özelliklerinin Performansa Etkileri

-Performans Değerlendirmede Yapılabilecek Hatalar

Personel Yerleştirme Danışmanlığı:

-Gerçekçi iş profili değerlendirmesi

-Görev tanımı değerlendirmesi

-Kariyer danışmanlığı

-Müşteri ilişkileri yönetimi

-Toplu işe alma

-Seçme ve yerleştirme

-İK yapılanması

-Kurum içi İK ve Psikologların Ortak Çalışmaları

Kriz Yönetimi:

-Krizin tanımlaması ve olası krizlere dair önlemler alınması

-Kurum içi oluşan krizin dezavantajlarını avantaja çevirmek.

-Başarılı bir kriz yönetimi gerçekleştirmek

Hedef ve Zaman Yönetimi:

-Zaman kullanım analizi

-Zaman problemini tanımlama ve neden olan faktörleri belirleme

-Zaman yönetimi programları hazırlama

-Örgütsel düzeyde zaman yönetimi için teknikler

-Hedeflerinin oluşturulması ve zaman yönetimi ile değerlendirilmesi

Liderlik:

-Yönetici profillerinin analizi

-Liderlik modelleri ve karşılaştırması

-Liderlik ve iletişim

Ölçme ve Değerlendirme:

-MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri): Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu değerlendirmeyi amaçlayan, kişilik özelliklerini detaylı olarak ortaya koyan, 566 soruyu içeren ve günümüzde işe alım sürecinde ve personel yerleştirmede en sık başvurulan envanterdir.

-Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği: Bireyi diğerlerinden ayıran özellikleri belirleyebilmek amacıyla kullanılan ve kişilik özelliklerini ortaya koyan bir ölçektir.

-Örgüte Bağlılık Ölçeği: Bireyin çalıştığı kuruma dair aidiyet duygusunu ve bağlılığını ortaya koyan bir ölçektir.

-Minnesota İş Doyumu Ölçeği: Örgütte yer alan çalışanların, yöneticilerin, beyaz yakalıların veya mavi yakalıların iş doyumunu ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir.

-Duygusal Zeka Ölçeği: Kurumda yer alan çalışanların başkalarını anlama, kendini ifade etme ve problem çözmede duyguların kullanma becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir.

-Maslach Tükenmişlik Ölçeği: Kurumda çalışan bireylerin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısına ilişkin alt boyutları ölçer.

-Scl-90 Belirti Tarama Envanteri: Bireyde olabilecek psikolojik rahatsızlıkları ve bu psikolojik rahatsızlıkların düzeyini belirlemek için kullanılan bir testtir.

 

KURUMSAL DANIŞMANLIK PAKET PROGRAMLARIMIZ

Paket 1 Eğitim : Kurumunuzu uzman kadromuzda yer alan psikologlarımız ile ziyaret ederek üst yönetim ile yapılan görüşmeler ve şirketinizin eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar ve taramalar sonucunda beyaz yaka, mavi yaka veya kadronuzun tamamına yönelik hazırlanabilecek eğitim sunumlarından bir tanesinin değerlendirilmesi veya talebiniz üzerine aylık program belirleyerek eğitim planlamasını içermektedir.

Paket 2 Personelin Ölçme ve Değerlendirilmesi: Kurumunuza yönelik alan çalışması, gerçekçi iş profilinin oluşturulması, görev tanımlarının değerlendirilmesi ve ölçme değerlendirme uygulamalarının yapılmasına yönelik üç veya altı aylık bir programın oluşturulması sonucunda (şirketin yapısına ve personel sayısına göre değişmekte) şirketinizin hedeflerine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve tamamlanması gereken yönler belirlenerek, personel geliştirmeye dair çalışmalar yürütülecektir. Bu paket içerisinde uygulanabilecek ölçme ve değerlendirme araçları aşağıda yer almaktadır:

-MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri): Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu değerlendirmeyi amaçlayan, kişilik özelliklerini detaylı olarak ortaya koyan, 566 soruyu içeren ve günümüzde işe alım sürecinde ve personel yerleştirmede en sık başvurulan envanterdir.

-Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği: Bireyi diğerlerinden ayıran özellikleri belirleyebilmek amacıyla kullanılan ve kişilik özelliklerini ortaya koyan bir ölçektir.

-Örgüte Bağlılık Ölçeği: Bireyin çalıştığı kuruma dair aidiyet duygusunu ve bağlılığını ortaya koyan bir ölçektir.

-Minnesota İş Doyumu Ölçeği: Örgütte yer alan çalışanların, yöneticilerin, beyaz yakalıların veya mavi yakalıların iş doyumunu ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir.

-Duygusal Zeka Ölçeği: Kurumda yer alan çalışanların başkalarını anlama, kendini ifade etme ve problem çözmede duyguların kullanma becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir. -Maslach Tükenmişlik Ölçeği: Kurumda çalışan bireylerin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısına ilişkin alt boyutları ölçer.

-Scl-90 Belirti Tarama Envanteri: Bireyde olabilecek psikolojik rahatsızlıkları ve bu psikolojik rahatsızlıkların düzeyini belirlemek için kullanılan bir testtir.

 

Paket 3 Şirketinize Özel Kurum Psikoloğu/ Endüstriyel Psikolog: Kurumunuzda sürekli olarak haftanın belirli günleri veya her günü PsikoTerap-İST Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından yönlendirilecek uzmanlar ile bireysel danışma, grupla danışma, seminerler, eğitimler, alan çalışması, görev tanımlarının değerlendirilmesi ve ölçme değerlendirmeye yönelik kurum içi eğitim hizmetlerini içermektedir. Paket 1 ve 2 nin sunulan içeriği kapsamaktadır.  

E-bülten Aboneliği

Haber, Duyuru, ve her türlü gelişmeden haberdar olmak için e-bülten aboneliğini yaptırınız