Sağlıklı Bir Evlilik İçin Doğru Eş Seçimi Nasıl Yapılır?
Sağlıklı Bir Evlilik İçin Doğru Eş Seçimi Nasıl Yapılır?

 

Evlenmeye karar verildiğinde evi geçindirmek, çocuk sahibi olmak, cinsellik, birbirine destek olmak, hayal kırıklıklarını hazmetmek, başarıları kutlamak yani kısacası bir güç birliği oluşturmak için bireylerin birbirlerine verdikleri sözdür. Evlilik kurumsallaşmış bir yol, bir ilişkiler sistemi, bir kadınla bir erkeği birbirine bağlayan, doğacak çocuklara toplumda bir yer edinmeyi sağlayan, toplumsal yönden devletin kontrol, hak ve yetkisi bulunan yasal bir kurumdur. Ayrıca toplumlarda farklılıklar gösterebilen, aile kurmayı ve soyun devamını sağlayan iki insanın kalıcı bir evlilik için birlikte oluşturdukları, birbirlerine ve çocuklarına karşı ortak sorumluluklarını yerine getirmeye söz verdikleri, birbirine bağlı sistemlerden oluşan bir kurumdur.

Eğer özetleyecek olursak, evlilik; birbirini seven iki bireyin duygularını içsel dünyalarından çıkarıp sosyal bir gerçeklik haline getirmek için yaptıkları bir seçimdir. Peki hayatımızın yarısından fazlasının söz konusu olduğu bu kararı kiminle birlikte vermeliyiz? Hangi eş özellikleri ile sağlıklı bir ilişki yaşayabiliriz? Partnerimizde olmasını istediğimiz özellikler nelerdir? Tüm bu sorulara bir detsek sağlaması ve aydınlatması amacı ile eş seçiminin önemi ve eş seçimi ile ilgili birtakım bilgiler bu yazıda sunulacaktır.

Eş seçimi insan hayatındaki en önemli kararlardan birisidir. Birey geri kalan hayatındaki vereceği bu kararla birlikte birçok yönden olumlu veya olumsuz yönde etkilenmektedir. Evlilik hayatı bireyin ömrünün yarısından fazlasını, hatta bazen üçte ikisinden fazlasını kapsayabilmektedir. Bu sebeple eş seçimi önemli bir karar, zor ve karmaşık bir dönemdir. Eş seçiminin başarılı olabilmesi için kişinin evlilikteki beklentilerinin gerçekçi olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. Ortak yönleri çok olan kişilerin evliliklerinde başarı şansları yüksektir, fakat birbirine tam olarak uyum sağlayan iki kişi bulmak ve bunların her yönüyle olumlu ilişkiler içinde yaşamalarını beklemek pek gerçekçi değildir. Toplumumuzda eş seçimi sürecinde düşünülmesi gereken bazı önemli faktörleri şu şekilde sıralanabilir.

1. Evlenilecek kişiye yönelik hissedilenler ve düşünülenler

2. Evlenilecek kişinin fiziksel özellikleri

3. Evlenilecek kişinin kişilik özellikleri

4. Evlenilecek kişinin eğitim durumu

5. Evlenilecek kişinin maddi durumu

6. Evlenilecek kişinin yetiştiği yer

7. Evlenilecek kişinin aile yapısıı

8. Evlenilecek kişinin çocuk isteyip istememesi

Evlilik öncesi eş seçiminizi yaparken bu gibi konuların üzerinde durarak her noktanın ayrı ayrı düşünülmesi gerekir. Bu süreçte kararınızı vermekte zorlanıyorsanız veya sorularınızı cevaplamakta güçlük çekiyorsanız bir uzmandan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 

Uzm.Psk.Damla KANKAYA

Kaynaklar: Yılmazçoban, A.M. (2010) Evlilikte Çiftleri Etkileyen Unsurlar ve Arkadaşlık İlkeleri. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 178-195. Sarıoğlu, M., Yazıcı, K., Tuncel, E. ve Keskinoğlu, M.Ş. (2012-2013) Mutlu Aile Proje Kitabı-3. Tuzla Belediyesi. Anar B. (2011) Evli Ve Çalışan Yetişkinlerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Evlilik Doyumu Ve İş Doyumu İlişkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana Çelik, M. (2006) Evlilik Doyum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Doktora Tezi, T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 

 

 

 

MAKALELER