Şirket Danışmanlığı

 

Şirket Danışmanlığı

 

Bireysel yaşamın neredeyse merkezinde olan iş yaşamında çalışanların motivasyonunu arttırmak, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamının oluşumunu desteklemek, yenilikler ve girişimler için çalışanları cesaretlendirmek amacıyla hem bireysel hem de gruplara kapsamlı içerikte danışmanlık sunmaktayız. Bunun yanı sıra çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlamak adına çalışmalarımız çeşitli amaçlara hizmet etmektedir. Bu bağlamda içerik aşağıdaki şekilde detaylandırılabilir.

 

Uyum ve İletişim

Çalışanların iletişim becerilerine destek olmak

Çalışanlar arasındaki iletişim sorunlarına yardımcı olmak

Çalışanlar arasında uyum için uygun ortamı hazırlamak

Bu amaçla çeşitli eğitim ve seminerler organize etmek

Dinamik grup çalışmaları ile etkili iletişimi desteklemek

 

Motivasyon

Bireylerin iş yaşamı ve iş arkadaşları ile ilgili sorunlarına çözüm için danışmanlık desteği sunmak

Huzurlu bir çalışma ortamını desteklemek

Yapılan iş ve etkinlikler için motivasyonu düşüren engelleri ortadan kaldırmak

Verimli bir iş için çalışanların şahsi problemlerinin çözümüne destek olmak

 

Kurumsal Dinamizm

Çalışanları yenilikler konusunda teşvik etmek

Girişimde bulunmaları için cesaretlendirmek

Orijinal ve özgün olmaları konusunda desteklemek

Gelişen ve değişen kurum kültürlerini yakından tanımalarını teşvik etmek

Kaybolan değil yaşayan iş yaşamına adaptasyonu sağlamak

Grup Danışmanlığı; Benzer çalışma koşulları altında çalışanların yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve motive olmaları açından 8-12 kişilik gruplar oluşturulmakta,  kendi içlerinde bir tema belirleyerek paylaşımda bulunmaları beklenmektedir. Bu interaktif küçük gruplar zaman içerisinde birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilen ve empati yapabilen kişilere dönüşmektedirler. Dolayısıyla yapılan bu tip çalışmalarla, danışanların motivasyonlarının artması, uyumlu ekip çalışmalara ve iş verimliliğindeki yükselme kaçınılmazdır.

Bireysel Danışmanlık;

Günümüz iş yaşamı dışında özel hayatlarında varolmaya çalışan bireylerin zaman zaman birtakım sorunlarla karşılaştıkları ve çıkmaza girdikleri gözlenebilir. Dolayısıyla sadece şirket içinde değil, çalışanların bireysel destek ihtiyacı olduğunda yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Birbiri içine geçmiş iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi kurmak açısından psikolojik destek sunarak, danışanların yaşadıklarına yükledikleri anlam ve duygu düzenlemesinde yardımcı olmayı ve onların stresle daha kolay başa çıkmalarını sağlamayı planlıyoruz.