Kurumsal Anaokulu Danışmanlığı

                                   

Yaşamın ilk 6 yılı gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemin donanımlı şekilde değerlendirilmesi adına anne-babaların en büyük yardımcısı okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Çocuğunu kreşe ya da anaokuluna vermeyi planlayan ailelerin okul seçimi sırasında en çok dikkat ettikleri unsurlardan biri okulda psikolog/pedagog bulunup  bulunmadığı ve verilen psikolojik hizmet içeriğinin zenginliğidir.


Kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi eğitim kurumlarına, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı okulöncesi eğitim kurumlarına (Çocuk yuvaları, Çocuk bakımevleri, Çocuk kulüpleri, Çocuk evleri), üniversitelerin bünyelerindeki okulöncesi eğitim kurumlarına, Çalışma Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına ve vakıf, dernek ya da kooperatiflere bağlı okulöncesi eğitim kurumlarına danışmanlık verilmektedir.

 

Anaokulları bir psikolog ya da rehber öğretmen ile anlaştıklarında ya onu neler yapacağı konusunda yönlendirir ya da kendi çalışma stili ile ilerlemesine izin verir. Psikoterapist Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kadrosundaki uzman psikolog, çerçevesi kurumumuz tarafından detaylarıyla belirlenmiş bir sistem ile ilerler. Neyin, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı bellidir. Bir psikologla değil bir kurumla anlaşmak; kurum sahibine kendini daha güvende hissettirmekle birlikte sorumluluk paylaşımı ile iş yükünü azaltır. Kurumsal ve profesyonel bir tavır hakimdir. Bireysel istek ve tercihler değil, kurumun önceden belirlenmiş şartları söz konusu olduğu için kurum sahibi herhangi bir süprizle karşılaşmaz.

 

Uzun yıllar okul öncesi eğitim sektöründe yönetim/danışmanlık/eğitmenlik alanlarında hizmet vermiş kadromuz anaokulu danışmanlığı konusunda kapsamlı ve çok yönlü bir hizmet sunmaktadır. Psikologlarımız sadece akademik anlamda donanımlı olmanın yeterli olmayacağının bilincinde, çocuklarla iyi iletişim kurabilmek için gerekli özellikleri kişiliklerinde barından profesyonellerdir. Ayrıca uzman psikolog kadromuz klinik ortamda danışan görme yeterliliğine sahip deneyimli psikoterapistlerden oluşmaktadır.

 

HİZMETLERİMİZ

 

1-ORYANTASYON SÜRECİNİN DESTEKLENMESİ

Okula başlama süreci hem anne-baba hem de çocuk için önemli bir değişikliktir. Çocuk için okul, ailenin dışına atılan ilk adımdır. Okula başlayana kadar tüm sosyal aktivitelerini ailesi ile birlikte gerçekleştiren çocuk artık ailesinden bir yetişkin olmadan öğretmeni ve arkadaşlarıyla zaman geçirecektir. Okula alışma döneminde pek çok çocuk desteğe ihtiyaç duyarken, aileler de  sık sık bilgilendirilmek isterler. Psikologlarımız çocukların okula uyum sağlama sürecini en doğru şekilde destekleyerek onların duygusal anlamda yaşadıkları zorlukları azaltmak için hem grup ortamında hem de bireysel olarak çalışmalar yaparlarlar. Öğretmenler ile sağlıklı güven bağının kurulması, okul ortamına alışma, arkadaş ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi gibi alanlarda destekleyici aktiviteler gerçekleştirilir.

 

2-GELİŞİM DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Psikologlarımız her çocuk için gözlem takip formu doldurur ve çocukları bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gözlemler. Çocukların gelişim süreçlerini takip etmek, güçlük çektikleri alanları saptamak için sene başında ve sene sonuna doğru olmak üzere 2 kez gelişim değerlendirme testleri uygulanır.  5-6 yaş grubu için ayrıca Metropolitan Okul Olgunluğu Testi yapılarak çocuğun ilkokul için hazırlıklı oluş düzeyi saptanır ve bu konuda gerekli destekler verilerek ilkokul yaşamını kolaylaştırıcı ipuçları sunulur.

 

3-GELİŞİM RAPORLARI

Yapılan gözlemler, uygulanan testler ve materyaller, öğretmen geri bildirimleri doğrultusunda her çocuk için gelişim raporu hazırlanır. Böylelikle anne-babalar çocuklarının gelişim alanları ile ilgili yeterli bilgi birikimini yazılı bir metin halinde görürler.

 

4-BİREYSEL GÖRÜŞMELER

Çocukların günlük rutine katılımlarının gözlemlenmesiyle elde edilen veriler, yapılan testler sonrası edinilen  değerlendirmeler bireysel görüşmelerle ailelere sunulur. Çocukların ihtiyaç duydukları alanlarda gelişimlerini desteklemek için programlar hazırlanır. İleride oluşabilecek sorunlara ilişkin erken müdehale yöntemlerinden yararlanılır. Ayrıca ailelerin talepleri ya da çocuğun gelişimine bağlı olarak gerek duyulan anlarda ekstra görüşmeler yapılarak gelişim yolculuğunda ailelerle işbirliği içinde ilerlenir. Ailelere evde yapılabilecek etkinlik önerileri sunulur.

 

5-VELİLERE YÖNELİK AYLIK BÜLTENLER

Veliler için her ay farklı konularda makaleler içeren aylık bültenler hazırlanır.

 

6-SEMİNERLER

Yılda iki kez tarihleri okulun tercihiyle belirlenecek ücretsiz veli seminerleri gerçekleştirilir. Talep doğrultusunda kurum içi eğitim ve seminerler de psikolog çalışma programı içinde yer alır.

 

7-GÖRSEL ALGI-İŞİTSEL ALGI VE DİKKAT GELİŞTİRME DERSLERİ

Çocukların görsel ve işitsel agı becerilerini geliştirmek, dikkat sürelerini uzatmak, ileriki okul yaşamları için gerekli yetileri kazandırmak, okuma-yazma becerisi için gerekli zemini oluşturmak, yaratıcılık ve hayal gücünü zenginleştirmek amacı ile kurumumuz tarafından hazırlanmış programa göre 30 dakika sürecek desler halinde psikoloğumuz liderliğinde Görsel Algı-İşitsel Algı ve Dikkat Geliştirme Çalışmaları gerçekleştirilir.

 

HİZMET PAKETLERİMİZ

 

PAKET 1: Kurumumuz psikologlarının anaokullarının tercih ettiği konularda ve anaokullarının belirledikleri zaman ve sayıda velilere yönelik seminerler planlayarak kapsamlı seminer programı yürütülmesi. Öğretmen ve çalışanlara yönelik eğitimler organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi.

 

PAKET 2: Oryantasyon sürecinin desteklemesi, gelişim değerlendirme testlerinin yapılması, bireysel görüşmelerin gerçekleştirilmesi, seminerlerin gerçekleştirilmesi.

 

PAKET 3: Oryantasyon sürecinin desteklemesi, gelişim değerlendirme testlerinin yapılması, bireysel görüşmelerin gerçekleştirilmesi, gelişim raporlarının hazırlaması, velilere yönelik aylık bültenlerin hazırlanması, seminerlerin gerçekleştirilmesi, görselalgı-işitsel algı ve dikkat geliştirme derslerinin yürütülmesi.

 

*Psikoloğun kaç iş günü kurumda bulunacağı anaokulunun tercihine göre değişebilmektedir.

 

 DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

 

PsikoTerap-İST Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

danismanlik@psikoterap-ist.com

0212 273 10 32/ 0545 977 60 58