Çocuk Resimlerinin Psiko-Pedagojik Analizi ve Çocuk Testleri Eğitimi

21.ÇOCUK RESİMLERİNİN

PSİKO-PEDAGOJİK ANALİZİ

&

ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ


 


 

Eğitimin süresi: 14 Saat
Eğitim Tarihi: 03-04 Mart 2018
Eğitim Saati: 10:00 - 17:00
Eğitim yeri: PsikoTerap-İST Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Mecidiyeköy / İstanbul

(Cevahir AVM yanı)
Kontenja: 18 kişi
Ücret: 450 TL (Materyal Dahil)



Eğitimin Amacı:
Psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda hem teşhis hem de tedaviye yardımcı olmak, çocuk resminin kullanımını, yorumlaması ve analizlerini açıklamaktır.
Resimdeki detayların uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.

 


Eğitimin İçeriği:
- Çocuğun Ruhsal Gelişimi
- Çocuk Resimlerine Kuramsal Yaklaşım
- Çocuk Resminin İncelenmesinin Tarihçesi
- Çocuk Resimlerine İlişkin Görüşler
- Çocuk ve Resim
- Çocuk Çizimlerinin Aşamaları
- Çocuk Çizimlerinde Konu ve Detaylar (Ayrıca Cinsiyete Göre Farklılıklar)
- Çocuk Resminin Özellikleri
- Zekâ, Kişilik ve Yakın Çevre Özelliklerine Göre Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi
- Anne, Baba ve Okulun Rôlü Ne Olmalıdır?
- Vak’a Analizi ve Örnek Resim Analizleri


 

Çocuk Testleri:
- Gesell Gelişim Testi
- Goodenough - Harris Bir İnsan Çiz Testi
- Draw a Person
- Catell 2A Zeka Testi
- Peabody Kelime Testi
- Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
- Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
- Koppitz İnsan Çizim Testi
- Aile Çiz Testi
- Ağaç Testi
- Bahçe Testi

- Çocuklar için Depresyon Ölçeği
-Çocuklar için Anksiyete Ölçeği
-Çocuklar için Sosyal Fobi Ölçeği
-Çocuklar için DEHB Ölçeği

 

Kayıt için son gün: 28 Şubat 2018
Kesin kayıt işlemi için eğitim öncesi toplam ücretin 100 TL`siyatırılması gerekmektedir.

Soru ve Detaylı Bilgi İçin:
0545 977 60 58 /
0212 273 10 32

http://www.psikoterap-ist.com/egitimler/9/cocuk-resimlerinin-psiko-pedagojik-analizi-ve-cocuk-testleri-egitimi/