İstanbul Wisc-R Zeka Testi Eğitimi
 

 
 
WISC-R ZEKA TESTİ EĞİTİMİ
(Wisc-R Çantası Dahil) 
Eğitimin Süresi: 16 Saat
Eğitim Tarihi: 27-28 Nisan 2019
Eğitim Saati: 10:00 – 18:00
Eğitim Yeri: PsikoTerap-İST Eğitim ve Danışmanlık Merkezi 
Eğitimci: Uzman Psikolog Elif YİĞİT
Kontenjan:10 kişi
Ücret:990 TL (Wisc-R Çantası Dahil) 
Genel Bilgi Alt Testi; çocuğun bilgi düzeyini,
Resim Tamamlama Alt Testi; çocuğun ayrımlaştırma ve görsel algılamaı yeteneğini,
Benzerlikler Alt Testi; çocuğun genelleme ve soyut düşünme yeteneğini,
Resim Düzenleme Alt Testi; çocuğun dikkat, muhakeme ve neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğini,
Aritmetik Alt Testi; çocuğun dikkatini tek bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilme ve akıldan işlem yapabilme becerisini,
Küplerle Desen Alt Testi; çocuğun görsel analiz ve sentez yeteneğini,
Sözcük Dağarcığı Alt Testi; çocuğun çevre ve eğitimden en çok etkilenen yeteneği olan sözcük bilgisini ve onu ifade edebilme yeteneğini,
 Parça Birleştirme Alt Testi; çocuğun görsel organizasyon ile tümevarım yeteneklerini,
Yargılama Alt Testi; çocuğun bağlantı kurabilme ve akıl yürütebilme yeteneğini, 
Şifre Alt Testi; çocuğun görsel algısını ve görsel kinetik koordinasyon hızını, 
Sayı Dizisi Alt Testi; çocuğun sözel hafızasını ve dikkatini, 
Labirentler Alt Testi; çocuğun dikkat ve görsel kinetik yeteneğini ölçer. 
Ayrıca Wisc-r ; psikolojik durum, dikkat,motivasyonu ve organik kaynaklı bazı sorunlar hakkında da ciddi ipuçları sağlar.
 
Örnek uygulamalar ve vaka tartışmaları yapılacağı için kişi sayısı sınırlı tutulmuştur. Katılımcılardan eğitim sonunda 3 uygulama yapıp teslim etmeleri istenecektir.
 
Kayıt için son gün: 20 Nisan 2019
Kesin kayıt işlemi için eğitim öncesi toplam ücretin 250 TL`siyatırılması gerekmektedir.
 
https://www.facebook.com/events/564490190699176/?ti=icl
Soru ve Detaylı Bilgi İçin:
0545 977 60 58 /
0212 273 10 32