Dramaterapi Atölyesi
 

Uzman Psikolog eşliğinde

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMATERAPİ ATÖLYESİ

 

 

 

Eğitmen: Uzm.Psk. Emre SİPAHİOĞLU

 

Eğitim Günü: Her Pazartesi

 

Tarihler: 8/15/22/29 Mayıs 2017

Eğitim Süresi: 8 Saat

Eğitim Saatleri: 15:00-17:00 (7-9 yaş arası)

                           18:00-20:00 (10-13 yaş arası)

 

Eğitim Ücreti: 750 Tl (KDV hariç)

 

Yaş Grupları: 7-9 & 10-13 yaş arası

 

Dramaterapi; yaratıcı drama ve oyun terapi teknikleri ile dışavurum sayesinde kişinin rahatlamasını, içsel bir güvene ulaşabilmesine destek oluyor. Kişinin bedensel ve duygusal farkındalığının olumlu yönde pekişmesini sağlıyor ve kelimelerin yetersiz kaldığı zamanlarda oyunun iyileştirici gücünden yardım alarak yaşamla ilgili benzer sıkıntı, duygu, düşünce ve umutlara sahip kişilerin birbirlerini anladıkları bir ortam oluşturuluyor. Oluşan grup dinamiği içersinde çocuklar birbirlerinden güç ve destek alışverişinde bulunuyor; böylece yalnızlık ve çaresizlik hisleri ile rahatca üstesinden gelebiliyor.

 

Dramaterapi Atölyesi Programı, 7–12 yaş çocuklarının bireysel gelişimlerini çok yönlü destekleyen; özgüven, empati gibi temel kişisel becerileri kazanmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen psiko-eğitimsel bir programıdır.

 

Bu çalışmanın özelliği ve diğerlerinden farkı; Yaratıcı Drama ile Oyun Terapi Teknikleri kullanılarak, çocukların çeşitli engellerden özgürleşebilmeleri, dolayısıyla daha kolay ve daha fazla "kendi"leri olabilmeleri için özel olarak tasarlanmış olmasıdır.

 

Çocuğun çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere; oyun terapisi ve yaratıcı drama teknikleri kullanılmaktadır. Çocuğa yaratıcılık ve kendine güven aşılama; sözel ya da bedensel ifade, iletişim kurabilme becerisi, anlama-dinleme-kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmak programın temel hedefleridir.

 

Atölye sonunda Drama Terapi`nin Genel Kazanımları:

 

* Sorunlarla başa çıkma ve çözüm yaratma

* Öfke kontrôlü, Öfkenin farkındalığı ve değişimi

* Empati ve empati sınırları

* Olay ve olgulara bilinçli bakış

* Özgüven artışı

* Sözel ve bedensel ifade

* Farkındalık artışı

* ilişkilerinin dengelenmesi

* Bireysel sınırların keşfi

* Daha sakin bir zihin

* Birlikte çalışma becerisi

* Çözüm üretme yeteneği

* Heyecan kontrolü

* Dinleme becerisi

* Sosyal gelişim

* Hayâl gücü,Yaratıcılık ve Motivasyon

* Duygularını tanıma ve değerlendirebilme

* Kaygı ve stres kontrolü

 

Kayıt için son gün: 30 Nisan 2017 ,

Kesin kayıt işlemi için eğitim öncesi toplam ücretin 250 TL`siyatırılması gerekmektedir.

Soru ve Detaylı Bilgi İçin:

0545 977 60 58 / 0212 273 10 32

danismanlik@psikoterap-ist.com

 

NOT: Her yaş grubu için minimum 4 kişi ile sınıf açılmaktadır.

 

 

 

 

 

EĞİTİMLER