UZM. PSK. Burcu YILDIZ
 
 
 
 

Burcu Yıldız ilköğretim ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamladı. Ardından üniversite öğrenimini tamamlamak için 2007 yılında Amerika’nın Chicago şehrine gitti. Burada Loyola University Chicago’da Psikoloji anadal Sosyoloji yan dalını tamamladı. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde uzmanlaştı. Yüksek lisans tez çalışmasını “ Yeme Tutumunun Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal ve Bilişsel Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi” üzerine tamamladı.

Lisans eğitimi boyunca çeşitli sosyal projelerde görev aldı. Bunlardn bazıları Chicago Homeless Shelters & Sever for The Needy ve Tutoring Youth and Children Care programlarında aktif gönüllü olarak çeşitli görevlerde bulundu. Chicago’da yaşadığı altı yılın ardından Türkiye’ye dönmesiyle yeni bir döneme başladı. Burada da Çapa Tıp Fakültesinde Nöroloji Departmanında “Nörropsikolojik Testler Eğitimi” stajı ve NP Nöropsikiyatri Hastanesinde stajını tamamladı.

Yüksek Lisans eğitimiyle eş zamanda Avrupa’da EAAP (European Association for Aviation Psychology) tarafından Havacılık Psikolojisi Kongrelerine katıldı. Daha sonrasında Sivil Havacılık tarafından tanınan Havacılık Psikolojisi eğitimini alarak bu alanda uzmanlaştı. Aldığı eğitimlerle travma alanında uzmanlaşarak, konuyla alakalı katıldığı 4. Ulusal Hava ve Tıp Kongresine konuşmacı olarak katıldı. Eğitim hayatına devam ederken çeşitli test ve eğitimler alarak uzmanlık alanına devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler:

 Türk Psikologlar Derneği - Nöropsikolojik Testler

Wechler Bellek Testi

Sematik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri

Stroop Test

Wisconsin Kart Eşleme Testi

Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi

Benton Yüz Tanıma Testi

Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi

Boston Adlandırma Testi

WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi

 

Türk Psikologlar Derneği - WÇZÖ-IV Çocuklar için Zekâ Ölçeği

Türk Psikologlar Derneği - MMPI

Türk Psikologlar Derneği - Denver II Gelişimsel Tarama Testi

 EMDR Derneği - EMDR I. Düzey

 EMDR Derneği - EMDR II. Düzey

 Psikonet Eğitim Merkezi - Şema Terapi Eğitimi

KIM Psikoloji - Travma Eğitimi

 31. EAAP - Havacılık Psikolojisi Kongresi/ Portekiz

 32. EEAP - Havacılık Psikolojisi Kongresi/ Dubrovnik

Üsküdar Üniversitesi - Havacılık Psikolojisi Eğitimi

 4. Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi

Disosyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi I. Ve II. Düzey Eğitimleri ( Medaim Yanık)

 Çift Terapisi Eğitimi (Medaim Yanık)