Uzm. Psk. Bengi ÜK
 

 

Bengi Ük ilk ve ortaöğretim ile lise eğitimlerini İstanbul’da tamamlamıştır. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) psikoloji bölümünden yüksek şeref belgesi alarak bölüm derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi klinik psikoloji bölümünde “Narsisizmin alt tiplerinin depresyon ile ilişkisinde aracı faktörler olarak benlik saygısı, duygu düzenleme zorlukları ve algılanan stresin rolü” konulu tezi ile şeref öğrencisi olarak bitirmiştir.

 

Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi başta olmak üzere çeşitli kurumlarda staj yapmıştır. ODTÜ Psikoloji Kulübünde asil üye olarak yer almış, bu süreçte çeşitli kongre ve seminerlerin düzenlenmesine aracılık etmiştir. Ayrıca okulda çeşitli deneylerin yürütülmesinde yardımcı olarak görev almıştır.

 

Lisans eğitimi sonrasında MMPI, Rorschach ve TAT, Çocuk Değerlendirme Paketi, WISC-IV, Nöropsikolojik Testler eğitimleri almıştır. Bu esnada 1 yıl İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde nöropsikoloji ve çocuk psikiyatrisi bölümlerinde staj yapmış, test uygulamalarını gerçekleştirmiştir.

 

Yüksek lisans eğitimi esnasında Fransız Lape Hastanesinde staj yapmış, bu esnada özellikle bağımlılıklar ile çalışma fırsatı bulmuştur. Ebru, resim, nefes başta olmak üzere çok sayıda atölyeye katılmış, çeşitli sunum ve seminerler gerçekleştirmiştir.

 

Çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İspanyolca bilmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

 

Yıllardır çeşitli kliniklerde uzman klinik psikolog ve kolejlerde okul psikoloğu olarak çalışmıştır. Şu anda Medipol Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Psikoterap-İST İstanbul/Mecidiyeköy şubesinde ergen ve yetişkin bireysel seans vermektedir.

 

Aldığı Eğitim ve Sahip Olduğu Sertifikalar

MMPI(Türk Psikologlar Derneği)

Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)

Rorschach ve T.A.T (Rorschach ve Projektif Testler Derneği)

WISC-IV(Türk Psikologlar Derneği)

Çocuk Değerlendirme Paketi (Türk Psikologlar Derneği)

Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi (Prof Dr. Doğan Şahin)

Dinamik Psikoterapide İleri Düzey (Hakan Kızıltan)

Varoluşçu Terapilere Giriş (Varoluşçu Akademi)