Uzm. Psk. Saime Serpil ÖZGÜL
 

 

 

Saime Serpil Özgül ortaöğretim ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamlamıştır. Ardından psikoloji lisans eğitimini 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2017 yılında Pedagojik formasyon eğitimini de tamamlayarak, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimiyle uzmanlaşmıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını ‘’Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma Örüntülerinin Duygusal ve Bilişsel Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi’’ üzerinde tamamlamıştır. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji dergisinde uzmanlık alanı olan bağlanma konusunun cinsiyet değişkenine göre duygusal şemalarla olan ilişkisine ortak bir araştırma yazısı yazmıştır. 

 

Lisans eğitimi boyunca Adli Psikoloji stajını İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde Aile mahkemelerinde bunun yanı sıra Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, Psikoloji Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde, Neksav Rehabilitasyon Merkezi’nde, Reem Nöropsikiyatri Kliniğinde ve Np Hastanelerinde staj programlarını tamamladı. MEB onayı ile Sarıyer-Boğazhisar Eğitim kurumlarında düzenlenen ‘’Çocuğumu Tanıyorum’’ projesine aktif uygulayıcı olarak gönüllü katıldı. 20.Ulusal Psikoloji Kongresine hem gözlemci hem de katılımcı olarak katıldı.

 

Lisans eğitimine devam ederken Psikoloji Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde MMPI (Minnesota Kişilik envanteri) Uygulaması, Klinik Testler, Uluslararası Psikologlar Derneğinde 2015 tarihinde yürütülen süpervizyonlu çocuk testlerine katıldı. Kızılay Öğrenci komisyonunda etkinliklere katılarak, öğrencilik hayatında aktif rol oynamıştır.

 

Üniversiteden mezun olduktan sonra Maltepe Uğur Anadolu Lisesi’nde Bireysel Danışman/Psikolog olarak görevine başladı. Çalıştığı kurumda Sosyal Ben derneği ve okulundaki öğrencilerle Down Sendromlu Çocuklar adına yürütmüş olduğu Sosyal Sorumluluk Projesinde Uğur Okulları’nda ‘’En Sorumlu Rehber Öğretmen’’ ödülünü aldı. 1. Maltepe Uğur Anadolu Lisesi Rehberlik Semineri’nde katılan İstanbul’daki Rehber öğretmenlere seminer programı oluşturulmuştur. Konuşmacılardan biri olarak Rehber Öğretmenlere İnternet Bağımlılığıyla nasıl baş edilir?’’ konusunu aktarmıştır.

Türkiye Emdr derneği üyesidir.

 

Şu anda, 2017 Aralık ayında başlamış olduğu İstinye Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimindeki kurum psikoloğu olarak görevine devam etmektedir. Kurumda bireysel seanslar dışında ihtiyaç alanına göre seminer ve atölye çalışmaları yapmaktadır.

Aynı zamanda PsikoTerap-İST Eğitim ve Danışmanlık Merkezi`nde ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel seanslar vermektedir.

 

Aldığı Eğitim ve Sahip Olduğu Sertifikalar

Davranış Bilimleri Enstitüsü bünyesinde EMDR I. Düzey (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eğitimini tamamlamıştır. Aktif olarak süpervizyon almaktadır. Korona virüsü sürecinde gönüllü online Emdr terapisti olmuştur.

2018 yılından itibaren Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu’ndan Bilişsel Davranışçı ekol de süpervizyon almaktadır.

MMPI

SCID- II Kişilik Envanteri

Nöropsikolojik Testler

Rorschach Kuramsal Teori

Klinik Psikolojik Testler

Çocuğumu Tanıyorum Projesi kapsamında; (Benton, Agte, Bir insan çiz, Hacettepe Kişilik Envanteri, Bender Gestalt test eğitimleri alınarak süpervizyonları tamamlandı.)

Temel Drama Eğitimi