Uzm.Psk.Handan HORASAN

Kurumumuz psikologlarından Uzm. Psk. Handan Horasan 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden (burslu) mezun olmuştur. Sonrasında Maltepe Üniversitesine devam ederek Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlamıştır.

 

Uzmanlık tezi; “Akıl Sağlığı Çalışanlarının İş Doyumu, Öznel İyi Oluş Düzeyleri ve Mesleki Anksiyete Durumlarının İncelenmesi” üzerinedir. Öncesinde Türkiye’de akıl sağlığı çalışanları üzerine yapılan bir araştırmaya rastlanılmamış olması bu çalışmayı ayrıca değerli kılmaktadır.

 

Lisans öğrenimi süresince Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Bengi Semerci Enstitüsü, Üsküdar Devlet hastanesi gibi kurumlarda stajyer psikolog olarak görev alan psikoloğumuz devam eden akademik hayatı paralelinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalarla birlikte çalışmalar yapmış; müzik alanındaki faaliyetleriyle hastaneye farklı bir soluk kazandırmıştır. Müzikle profesyonel anlamda ilgilenen psikoloğumuz seanslarında müziğin rahatlatıcı, iyi gelen özelliklerinden faydalanmakta ve müziği terapi sürecini destekleyen bir unsur olarak yorumlamakta yine bu alanda eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Bunun yanı sıra Özel Çocuklar Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev almış; özel çocuklarla uyum sağlamış ve gelişim süreçlerine destek olacak etkinlikler düzenlemiştir.

Çeşitli psikoterapi eğitimleri alarak kendini geliştirmekte olan psikologumuz, 2015’te Darıca Psikoterapi Enstitüsünde Prof.Dr. Tahir Özakkaş’ın öğrencisi olarak Bütüncül Psikoterapi Eğitim ve Süpervizyon sürecine başlamış ve devam etmektedir.

 

Şuan PsikoTerap-İST Eğitim ve Danışmanlık Merkezi`nde Bireysel Terapi (ergen ve yetişkin), Aile ve Çift Terapisi hizmeti vermektedir. Aynı zamanda kurumda çeşitli eğitimler vermekte ve bu alanda öğrencilere ve yeni nesil meslektaşlarına destek olmaktadır.